Tagged

eco-friendly

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CLAUDIA คลอเดีย
Basket

CLAUDIA คลอเดีย

กล่องเก็บของที่จะช่วยให้คุณจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้ (eco-friendly) คุณภาพดี เนื้อหนาไม่เปราะ หรือหักง่าย สามารถวางซ้อนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ และสามารถซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน มีหูข้