นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก

พลาสติกสามารถนำมา Recycle โดยการหลอมขึ้นรูป กลายเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ แต่มีเพียง 9% ถูกนำมาใช้ใหม่

นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก

ความมหัศจรรย์ของพลาสติก

ด้วยความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นรูปง่าย ในราคาถูก เราจึงพบพลาสติกอยู่ในทุกๆที่ของชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ แปรงสีฟัน ขวดยาสระผม ไม้แขวนเสื้อ ตู้ลิ้นชัก โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ แม้กระทั้ง ชิ้นส่วนยานอวกาศ

เมื่อหมดอายุการใช้งาน เรายังสามารถนำพลาสติกมา Recycle โดยการหลอมขึ้นรูป กลายเป็นสินค้าตัวใหม่ได้อีกด้วย

เอเชียแปซิฟิกเดินหน้าจัดการขยะพลาสติก - สำรวจการขับเคลื่อนแต่ละประเทศเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค - ThaiPublica
เอเชีย-แปซิฟิกหันมาเร่งดำเนินการจำกัดการใช้พลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่กำลังสร้างความเสียหายของระบบนิเวศทางทะเล และมีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่บริโภคปลาและสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ โดยใช้ทั้งกฎหมายบังคับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

แต่มีเพียง 9% ถูกนำมาใช้ใหม่ อีก 80% กลายเป็นขยะ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับปัญหาขยะในทะเลอยู่ในอันดับต้นๆของโลก การลดขยะพลาสติกนอกจากการ Recycle แล้วยังมีวิธีอื่นๆอีก คือ การใช้หลัก 3Rs


หลัก 3R

Reduce

ลดการใช้ คือ ลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นลง เช่น ลดการใช้หลอดโดยดื่มน้ำจากแก้ว ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

Reuse

ใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค้า เช่นแก้วพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้, นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้อีก ไม่ต้องขอใหม่, เลิกใช้จานชามแบบที่ใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วนำกลับมาล้างไม่ต้องซื้อใหม่

Recycle

นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำพลาสติกที่ชำรุดไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้ว ไปหลอมมาใช้ใหม่ ซึ่งต้องคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะเหล่านี้จึงจะเข้าสู่กระบวนการ Recycle ได้ต่อไป

การนำ 3R มาใช้ในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขยะพลาสติก

ใช้เวลาอย่างน้อย 1,000 ปีในการย่อยสลาย

เรามาทำความรู้จักพลาสติก ECO

ใช้พลาสติกน้อยกว่า

ใช้วัตถุดิบจากเปลือกหอยและเปลือกของสัตว์ทะเล (Calcium & Chitosan) เข้ามาทดแทนปริมาณพลาสติกในผลิตภัณฑ์ 20%

🐚
เปลือกหอยมาจากไหน? – เปลือกของสัตว์ทะเลเปลือกแข็งที่เราไม่ได้ทาน เหลือทิ้งนำกลับมาใช้

Reusable

ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าใช้ครั้งเดียวทิ้งเท่านั้น เพราะชิ้นงานมีความแข็งแรง คงทน ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป มีอายุการใช้งานนาน สามารถนำกลับมาใช้ได้บ่อยตามความต้องการ

ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์กล่องถนอมอาหาร สามารถสัมผัสอาหารได้ ไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ และยังสามารถเก็บรักษาความสดได้นานกว่า

  • Dishwasher safe
  • Microwave safe 120°c
  • Freezer safe -20°c

ไม่มีส่วนผสมของ ตะกั่ว ปรอท หรือ แคดเมียม จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับการใช้งาน และไม่ทำให้เกิดมลภาวะในชั้นดินอีกด้วย