นโยบายความเป็นส่วนตัว


TL;DR

  1. เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นกรณีที่ท่านต้องการให้เราติดต่อกลับ หรือ จัดส่งสินค้า โดยเราพยายามจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  2. เราไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลการใช้งานไปวิเคราะห์ภายนอก

วัตถุประสงค์

บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส ให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ดังนี้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ, อีเมล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า หรือ กรณีที่ท่านร้องขอให้มีการติดต่อกลับเท่านั้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการอื่น ของ บริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายส่งอีเมลแบบกลุ่มถึงสมาชิกจำนวนมาก ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงๆ โดยการประกาศนโยบาย การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น จะทำผ่านหน้าเว็บของบริษัท และ ผ่านทางกลุ่ม Facebook

การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บ

บริษัทฯ จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้ บริการภายในของบริษัทเอง และ จะไม่ส่งไปให้หน่วยงานภายนอกในการวิเคราะห์ โดยจะเก็บ "ข้อมูล" ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ "ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้" เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ

ผู้ที่ไม่ต้องการให้บริษัทฯ เก็บข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์อย่าง NoScript ได้

นโยบายการเก็บ log ของ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการดูแลระบบเท่านั้น

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัทฯ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

อีเมล: privacy@api.co.th