กิจกรรมเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

กิจกรรมเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

วันที่ 3 มีนาคม 2567

บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี และสโมสรโรตารีสีลมจัดกิจกรรมเก็บขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

โดยในกิจรรมนี้ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ประกอบด้วย บริษัท พี.เอส .ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด, บริษัท พี เอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตลอดจนเยาวชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะและคัดแยกขยะ, นำขยะขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้ และแผ่นพื้น, ระบายสีกระถางต้นไม้รีไซเคิล และประมูลผลงานระบายสีกระถางต้นไม้ เพื่อนำรายได้เข้าพัฒนาชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนต่อไป

หลังจากที่เก็บขยะขึ้นจากน้ำแล้ว ต้องนำขยะมาคัดแยกประเภท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปรีไซเคิล

คัดแยกขยะขวดพลาสติกออกจากขยะอื่นๆ เพื่อเตรียมนำไปรีไซเคิล
ขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้ว

และยังมีกิจกรรมทำแผ่นพื้นโดยใช้พลาสติกรีไซเคิล โดยการนำขวดพลาสติกมาบด และผสมกับปูน ทราย และน้ำ แล้วนำไปเทใส่แม่พิมพ์ โดย 1 แผ่นพื้น จะใช้ขวดพลาสติกราว 30 ขวด

การบดขวดพลาสติกโดยใช้เครื่องบด
ปูนที่ผสมกับขวดพลาสติกบด

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ คุณนันทิดา แก้วบัวสาย มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยในการนี้ คุณนันทิดา แก้วบัวสาย ได้เพ้นท์กระถางที่ได้จากการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติกเพื่อนำมาประมูล เพื่อหารายได้เข้าพัฒนาชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ผู้ที่ชนะการประมูลกระถางคือ คุณรุจิกร วสุโสภณ ในราคา 30,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประมูลกระถางต้นไม้ของเด็กๆ และผู้ที่สนใจเพ้นท์กระถางต้นไม้ โดยยอดประมูลทั้งหมดในกิจกรรมนี้ ได้ทุนรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท รายได้ทั้งหมดเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนต่อไป

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ

มอบกระเป๋านักเรียน ให้กับน้องๆ นักเรียนที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน