มอบ Face shield ให้ชุมชน

มอบ Face shield ให้ชุมชน

2 พฤษภาคม 2563

บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด ได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face shield) จำนวน 40,000 ชิ้น

โดยส่วนแรกได้ทำการส่งมอบให้กับสำนักงานเขตบางบอน จำนวน 2,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบ และอีกส่วนหนึ่งเราจะทำการส่งมอบให้กับคู่ค้าของเรา สำหรับแจกจ่ายให้กับพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในสโตร์ ช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Faceshield ส่วนหนึ่งนำมามอบให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

สมทบทุนให้วัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากโรคโควิด-19
9 พฤษภาคม 2563ตัวแทนของ บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด ได้นำ Face shield เข้าร่วมกับผู้อำนวยการสายงานบริหาร รพ.นครธน ประธานโครงการนครธนธรรมศึกษา และคณะ เข้าน้อมถวายปัจจัย ยา และ Face shield แด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสั
ส่งมอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางประกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล และรพ.บางประกอก8
12 พฤษภาคม 2564ส่งมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนของบริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด ทำการส่งมอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางประกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล และรพ.บางประกอก8 เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โควิด-19