TRES เทรส

TRES เทรส

ถังน้ำขนาด 62 ลิตร มีฝาปิด เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำในห้องน้ำ หรือนอกอาคาร เพื่อกักเก็บไว้ใช้งาน ตัวถังมีขนาดใหญ่ หนา สามารถใช้เป็นถังเก็บน้ำ หรือถังขยะ มีฝาปิดป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปในตัวถัง บริเวณฝามีที่จับสามารถเปิดปิดได้ง่าย มีหูล็อคสำหรับปิดฝาถัง


TRES 62L

รหัสสินค้า             333
ขนาดสินค้า          47 x 47 x 53cm
จำนวนต่อแพค     10
ขนาดบรรจุภัณฑ์  49 x 49 x 120cm