TOTE โท้ท

TOTE  โท้ท

กล่องเก็บของขนาดใหญ่ มีปริมาตรบรรจุ 120 ลิตร ใช้เก็บของได้หลากหลายทั้ง ของเล่น เสื้อผ้าตามฤดูกาล รองเท้า อุปกรณ์กีฬา หรือหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ล้อด้านล่างทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ตัวล็อคแข็งแรงมั่นคง ฝามีร่องทำให้วางกล่องขนาดเดียวกันซ้อนกันได้พอดี ช่วยเก็บของให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง


TOTE

รหัสสินค้า                3010
ขนาดสินค้า              74 x 51 x 44.5cm
จำนวนต่อแพค         4
ขนาดบรรจุภัณฑ์      82 x 53 x 76.5cm