TORA โทร่า

TORA โทร่า

ตู้ลิ้นชัก ผลิตจากพลาสติกเกรดA คุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน ด้านข้างและด้านหลังปิดทึบ สามารถกันฝุ่นและแมลงได้ ใช้เก็บของใช้ส่วนตัว หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย3 - TIER

รหัสสินค้า                1600M3
ขนาดสินค้า             43 x 43.5 x 58.3cm
จำนวนต่อแพค         1
ขนาดบรรจุภัณฑ์     44 x 45 x 60cm


4 - TIER

รหัสสินค้า                1600M4
ขนาดสินค้า             43 x 43.5 x 76.3cm
จำนวนต่อแพค         1
ขนาดบรรจุภัณฑ์     44 x 45 x 77.5cm


5 - TIER

รหัสสินค้า                1600M5
ขนาดสินค้า             43 x 43.5 x 94.3cm
จำนวนต่อแพค         1
ขนาดบรรจุภัณฑ์     44 x 45 x 96cm