NOVEM โนเวม

NOVEM โนเวม

ถังน้ำขนาด 118 ลิตร มีฝาปิด เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำในห้องน้ำ หรือนอกอาคาร เพื่อกักเก็บไว้ใช้งาน ตัวถังมีขนาดใหญ่ หนา สามารถใช้เป็นถังเก็บน้ำ หรือถังขยะ มีฝาปิดป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปในตัวถัง บริเวณฝามีที่จับสามารถเปิดปิดได้ง่าย มีหูล็อคสำหรับปิดฝาถัง


NOVEM 118L

รหัสสินค้า             999
ขนาดสินค้า          56 x 56 x 78.5cm
จำนวนต่อแพค     4
ขนาดบรรจุภัณฑ์  57 x 57 x 104.5cm