MORI โมริ

MORI โมริ

ตะกร้าอเนกประสงค์ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อนประหยัดพื้นที่ยิ่งกว่าเดิม  ใช้ได้ทั้งกับของใช้ในห้องครัว เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และอุปกรณ์สำนักงาน มีหลายขนาด รองรับการจัดเก็บที่หลากหลาย มีมือจับสามารถยกเคลื่นย้ายได้สะดวกสบาย ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง ทนทาน


MORI

รหัสสินค้า              50001
ขนาดสินค้า           15.7 x 21 x 9cm
จำนวนต่อแพค      60
ขนาดบรรจุภัณฑ์   43 x 32 x 45cm


MORI

รหัสสินค้า              50002
ขนาดสินค้า           21.4 x 21 x 9cm
จำนวนต่อแพค      60
ขนาดบรรจุภัณฑ์   43.5 x 43 x 46cm


MORI

รหัสสินค้า               50003
ขนาดสินค้า            21.4 x 27 x 9cm
จำนวนต่อแพค       48
ขนาดบรรจุภัณฑ์    54.5 x 43.5 x 37.5cm


MORI

รหัสสินค้า               50004
ขนาดสินค้า            15.7 x 31.5 x 14.7cm
จำนวนต่อแพค       48
ขนาดบรรจุภัณฑ์    48 x 33 x 52cm


MORI

รหัสสินค้า               50005
ขนาดสินค้า            21.4 x 31.5 x 14.7cm
จำนวนต่อแพค       36
ขนาดบรรจุภัณฑ์    44.5 x 34 x 59cm


MORI

รหัสสินค้า               50006
ขนาดสินค้า            21.4 x 37 x 14.7cm
จำนวนต่อแพค       24
ขนาดบรรจุภัณฑ์    44 x 39.5 x 44.5cm