DOLLAR ดอลล่า

DOLLAR ดอลล่า

กล่องมีปริมาตรบรรจุ 42 ลิตร ใช้เก็บของได้หลากหลายทั้ง ของเล่น เสื้อผ้าตามฤดูกาล รองเท้า อุปกรณ์กีฬา หรือหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ล้อด้านล่างทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ตัวล็อคแข็งแรงมั่นคง ฝามีร่องทำให้วางกล่องขนาดเดียวกันซ้อนกันได้พอดี ช่วยเก็บของให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง


DOLLAR

รหัสสินค้า                2006
ขนาดสินค้า              55 x 39 x 28cm
จำนวนต่อแพค         6
ขนาดบรรจุภัณฑ์      61 x 40 x 76.5cm