CRYSTAL คริสตัล

CRYSTAL คริสตัล

กล่องจัดเก็บในตู้เย็นซ้อนได้ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี เหมาะสำหรับแบ่งพื้นที่อาหารเป็นสัดส่วนเพื่อต้องการแช่เย็น ช่วยให้การจัดกลุ่มอาหารในตู้เย็นให้เป็นระเบียบ สามารถนำมาวางซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอย


CRYSTAL

รหัสสินค้า             9051
ขนาดสินค้า          10.5 x 37.5 x 10cm
จำนวนต่อแพค     30
ขนาดบรรจุภัณฑ์  40 x 38.5 x 36cm


CRYSTAL

รหัสสินค้า             9052
ขนาดสินค้า          15.5 x 31.5 x 9cm
จำนวนต่อแพค     24
ขนาดบรรจุภัณฑ์  51.5 x 34.5 x 28.5cm


CRYSTAL

รหัสสินค้า             9053
ขนาดสินค้า          21 x 31.5 x 9cm
จำนวนต่อแพค     24
ขนาดบรรจุภัณฑ์  46 x 34 x 40.5cm


CRYSTAL

รหัสสินค้า              9054
ขนาดสินค้า           21.5 x 37.5 x 10cm
จำนวนต่อแพค      20
ขนาดบรรจุภัณฑ์  46.5 x 40 x 35.5cm


CRYSTAL

รหัสสินค้า             9055
ขนาดสินค้า           21.5 x 37.5 x 15cm
จำนวนต่อแพค      16
ขนาดบรรจุภัณฑ์  45.5 x 39.5 x 36cm