BOKI โบกิ

BOKI โบกิ

กะละมังทรงสูง ผลิตด้วยพลาสติกเกรดดี เนื้อหนา มีความแข็งแรง คงทน ไม่แตกง่าย บริเวณก้นกะลามัง มีเส้นเสริมความแข็งแรง ช่วยรับแรงเสียดสี เมื่อลากหรือเคลื่อนที่ สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท


BOKI 50

รหัสสินค้า               9550
ขนาดสินค้า             50 x 50 x 20cm
จำนวนต่อแพค        24
ขนาดบรรจุภัณฑ์     50 x 50 x 82cm


BOKI 70

รหัสสินค้า                  9570
ขนาดสินค้า                70 x 70 x 30cm
จำนวนต่อแพค           12
ขนาดบรรจุภัณฑ์        70 x 70 x 47.5cm